Det er svært at holde pause, når vi har rigtig travlt. Men den gode pause behøver ikke være en lang pause.

Men hvad er det så og hvordan får vi bugt med dem?

Har du svært ved at finde tid til at holde dig opdateret? Sådan sætter du dit læsestof i system så du får det læst.

Vi kan effektivisere os herfra og til månen, men hvis vi ikke tager et øjeblik til at tænke over, hvad den ekstra tid vi skaber skal veksles til, så bliver det en evig jagt.

Vi kan ikke arbejde os ud af travlhed.