Marie Litrup timewellspent

Er du Marie Kondo – for arbejdslivet?

Da jeg 8. gang i samme uge var blevet spurgt om netop det, aflyste jeg en aftale med en god veninde og plantede mig med en stor pose dronningemandler foran Netflix.

Jeg må åbenbart være den eneste i denne verden, der endnu ikke har stiftet bekendtskab med Marie Kondo, for den lille japanske powerkvinde driver jo nærmest et emperium…

Hun har i den grad spottet et behov i markedet, og ved hjælp af meget enkle metoder inspirerer hun folk til at tage handling og få styr på ting, som har fyldt op negativt på den mentale konto i årevis.

Hvis der skulle sidde en enkelt derude, der ligesom jeg ikke har fanget, at der er rullet en oprydningsbølge ind over Danmark, så lad mig kort opsummere Marie Kondo-metoden.

Metoden består af seks grundregler, der både er effektive og fremadskuende. Begge dele er afgørende for at gøre en forskel.

Marie Kondos metode hjælper folk med at rydde op i deres hjem. Jeg hjælper med at få styr på arbejdslivet. Men uanset om vi rydder op i vores skab eller vores opgaveliste, er det mange af de samme mentale overvejelser, vaner og blokeringer, der gør sig gældende.

Herunder har jeg oversat de seks grundregler i Marie Kondo-metoden til den måde jeg hjælper med at forenkle arbejdslivet for ledere i hverdagen.

Regel nr. 1:

Forpligt dig til at rydde op (Commit yourself to tidying up)

Ønsker du at ændre din tilgang til dit (arbejds-)liv, så kan det ikke gøres mellem to møder, mens du har øresneglen i venstre øre. Det kræver, at der afsættes tid i ro og mag til at få de nye metoder ind under huden.

Når folk kommer til mig for at få skabt mere luft i hverdagen, så er det første step altid, at der bliver afsat tid til processen, så vi i fællesskab kan se på eksisterende arbejdsmetoder, få klarlagt de største udfordringer i hverdagen og få sat fingeren på det, der gør ondt.

Regel nr. 2:

Forestil dig din ideelle livsstil (Imagine your ideal lifestyle)

Mange har et ønske om, at tingene skal være anderledes. Men tag et øjeblik og forestil dig, hvordan din hverdag optimalt skal se ud. Hvad er det, du ønsker mere tid til? Vi har brug for at finde frem til præcis dét formål, der står stærkt nok til at sikre drivkraft og motivation til at komme i mål med nye arbejdsrutiner.

Jeg har en vision om, at vi skal arbejde bedre fremfor mere. Vi skal vide med os selv, hvornår vi er en succes og vi skal gå hjem fra arbejde med ro i maven og overskud til familien. Hverdag skal være en god dag!

Regel nr. 3:

Skil dig først af med det unødvendige (Finish discarding first)

Det er med opgaver som med tøj; Hvis vi bliver ved med ukritisk at tage ind, så er det meget fint at få ryddet op, men inden længe vil tøjskabet igen være kaotisk og ToDo listen flyde over.
Marie Kondos metode siger, at tøjskabet max må være 90% fyldt. Vi skal altså modstå den menneskelige fristelse for at fylde de sidste 10% ud.

Min anbefaling er, at kalenderen som tommelfingerregel max må være 70% fyldt for dagen. Ved at skabe luft i vores planlægning, sikrer vi, at der er taget højde for de uforudsete ting, som altid dukker op, og som ofte er dem, der vælter læsset og giver os en følelse af, at vi ikke har styr på tingene.

Vi kan naturligvis ikke skære 30% af opgaverne fra dag til dag, men det er vigtigt, at vi anlægger en kritisk stillingtagen til de opgaver, vi påtager os. Når vi arbejder bedre fremfor mere, så skærer vi de ting fra, som ikke skaber værdi for i stedet at kunne dedikere mere tid til de ting, som for alvor betyder noget.

Regel nr. 4:

Ryd op efter kategori – ikke efter lokation (Tidy by category, not by location)

At arbejde efter kategorier er en oplagt metode også når vi taler om effektivisering.
Jeg anbefaler ofte at samle ensartede opgaver. På den måde får man dem hurtigere fra hånden. Skal der skrives tilbud til en kunde, så er det væsentlig hurtigere at skrive tre i rap, fremfor at tage ét om dagen. Skal der ringes ud til eksisterende eller nye kunder, så saml alle dine opkald og foretag dem i forlængelse af hinanden.

Når du er i mindsettet, så udfører du opgaverne hurtigere, bedre og mere fokuseret, end hvis du flekser ind og ud og skal omstille dig på ny hver gang.

Regel nr. 5:

Følg den rette rækkefølge (Follow the right order)

Vi kender det godt alle sammen. Man sidder fordybet i en opgave, og pludselig ringer en kunde med en ”hastesag” der kræver omgående handling.

Udfordringen er, at de ikke ved hvad vi i forvejen har på pladen. Måske er den opgave, som vi arbejder på netop dén opgave, som for alvor flytter vores forretning til helt nye højder.

Derfor kan det næsten altid svare sig at forholde sig kritisk til hasteopgaver. Hvor meget haster de – kan de skydes en time eller til i morgen? Nogle gange kan de ikke, men min erfaring er, at ofte haster det ikke helt så meget, og det finder man kun ud af ved at udfordre deadline.

Arbejder man som konsulent eller rådgiver, så ved man, at kunderne altid synes at netop deres opgave er en absolut topprioritet. Det er det naturligvis også i deres verden, men du arbejder i din verden, og derfor kan kun du sætte tingene i den rette kontekst – den rette rækkefølge.

Regel nr. 6:

Spørg dig selv, om det giver dig glæde (Ask yourself if it sparks joy)

Denne regel er helt afgørende for Marie Kondo og er det kompas, som hun anbefaler, man navigerer ud fra. Måske det bliver lidt søgt, men jeg kan alligevel ikke lade være med at lade mig drage af dette indre kompas. For helt ærligt, er det ikke det, der driver os frem når alt kommer til alt. Glæde. Følelsen af at gøre noget godt for os selv og andre.

Jeg synes glæde er et udmærket pejlemærke. De opgaver, der giver dig glæde er også dem, der giver dig energi. Det er dem, der skal fylde mest af din dag.

Det er selvfølgelig ikke alle, der har 100% styring med, hvilke opgaver deres dag består af, men vi skylder os selv at reflektere over, hvilke opgaver der føles som blylodder, og hvilke der får os helt op i skyerne og giver os oplevelsen af, at alt er muligt.

Fra Netflix til handling

Noget af det jeg synes Marie Kondo for alvor lykkedes med er at inspirere til handling.
Måske vi bare starter med sokkeskuffen, men den sokkeskuffe bliver magisk, fordi den skaber momentum. Du bliver glad, når du ser den sokkeskuffe. Du har lyst til at fastholde den systematik, og du har mod på at udvide.

Netop dét er en kæmpe succes og det, der også driver mig i min hverdag. At kunne flytte folk fra et ønske om en bedre hverdag til at handle på det. Beslutte sig for at nu skal det være. Investere tiden i dag på at få en bedre hverdag hver dag fremover, så man ikke bare sidder med en tom pose dronningemandler i sofaen, men faktisk rejse sig op og få styr på den rodeskuffe i køkkenet, som har irriteret længe.

Har du også lyst til at skabe nye, gode arbejdsvaner, så hjælper jeg dig med at få bedre tid i hverdagen med en god struktur, overblik over opgaver og luft til de ting, der betyder noget for dig. Ring, skriv eller kig forbi – du finder mig lige her.

Hvis du i stedet er blevet inspireret til en hovedoprydning af hjemmet, så har Marie Kondo certificerede konsulenter der kan hjælpe med den sag ?